Polityka prywatności

Polityka prywatności (zwana dalej: "Polityką prywatności" lub „Polityką”).

Wersja z dnia 21.03.2023r.
I - Postanowienia ogólne
1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne co opisuje poniższa polityka prywatności. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
2. Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?
3. Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: https://novotec.com.pl (zwana dalej: „Stroną Internetową”).
4. Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej?
5. Administratorem Pani / Pana danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest:
Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Muchoborska 18
Wrocław 54-424
Poland
6. Jak mogę skontaktować się z administratorem?
Jeżeli chce Pani / Pan dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych, może Pani / Pan napisać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. W jakim celu pozyskujemy od Pani / Pana dane i jak je przetwarzamy?
(a) Kontakt e-mail
i. Ma Pani / Pan możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail umieszczonego na naszej stronie. W takim przypadku podaje nam Pani / Pan w treści wiadomości swoje imię, adres e-mail oraz inne informacje, które mogą zawierać dane osobowe.
ii. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt za pomocą formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zainicjowania z nami kontaktu. Przetwarzanie po zakończeniu kontaktu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z archiwizacją korespondencji na potrzeby wewnętrzne.
iii. Podane przez Panią / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani / Pana wiadomość i będą przechowywane przez czas archiwizacji korespondencji. Ma Pani / Pan prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz ma Pani / Pan prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani / Pana strony.
(b) Komentarze. Aby umieścić komentarz do wpisu na naszej stronie, musi Pani / Pan wypełnić formularz, w którym podaje nam Pani / Pan swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez dodanie komentarza. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu opublikowania komentarza i będą przetwarzane przez okres funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba, że wcześniej zwróci się Pani / Pan do nas z prośbą o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Pani / Pana danych z bazy.
8. Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych?
Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
9. Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
RODO daje Pani / Panu szereg uprawnień, z których może Pani / Pan skorzystać. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?
Pani / Pana dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.
11. Udostępnianie danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
II - Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
2.1 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KONTAKTOWEGO ADRESU E-MAIL
1. W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Pani / Pana dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie.
2. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
3. Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Pani / Pana dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.
4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, oraz na czas określony wymogami administracyjnymi lub prawnymi.
5. Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
2.2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KOMENTUJĄCYCH WPISY NA STRONIE / BLOGU / SOCIAL MEDIACH
1. W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.
2. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na weryfikacji kto umieszcza komentarze na blogu.
3. Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.
4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu. Jest Pani / Pan zobowiązany do podania danych osobowych, ponieważ bez nie możemy umieścić komentarza na blogu.
III POLITYKA COOKIES
1. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Pani / Panu najlepsze doświadczenia związane z jej wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na t Pani / Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają nam:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Pani / Pan oczekuje,
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• ulepszać funkcje dostępne dla Pani / Pan na stronie,
• korzystać z narzędzi analitycznych,
• korzystać z narzędzi marketingowych,
• korzystać z systemu komentarzy,
• wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz materiały z portalu Instagram i Facebook,
• zapewniać funkcje społecznościowe.
2. Podczas pierwszej wizyty na  Stronie Internetowej wyświetlana jest Pani / Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraża Pani / Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w  Pani / Pana  przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies, lub całkowicie to korzystanie uniemożliwić.
3. Rodzaje plików cookies i technologii śledzących na Stronie Internetowej
a) Pliki dziennika. Za każdym razem, kiedy Pani / Pan odwiedza naszą Stronę Internetową, system automatycznie zbiera informacje oraz dane z Pani / Pana komputera. Pani / Pana dane w plikach dziennika przechowywane są w celu zapewnienia funkcjonalności usług, optymalizacji witryny i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Są to następujące dane: protokół internetowy; adres IP; URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie i z której nastąpiło żądanie pliku; data i godzina dostępu; typ przeglądarki i system operacyjny; odwiedzana przez użytkownika strona; ilość przekazanych danych; status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.), czas trwania i częstotliwość użycia. W przypadku uzyskiwania dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje: protokół internetowy; adres IP; data i godzina dostępu; typ urządzenia i system operacyjny; ilość przekazanych danych; status dostępu (jak np. plik przesłany, plik nie znaleziony itp.); czas trwania i częstotliwość stosowania. Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani / Pana dane są przechowywane na serwerze do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania witryny, ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji. Dane zbierane w dziennikach są niezbędne do funkcjonowania witryny w związku z czym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.
b) Google Analitics. Aby analizować Wykorzystywanie naszej Strony Internetowej przez użytkowników zainstalowaliśmy na niej narzędzie, które umożliwia nam tworzenie raportów aktywności na stronie, mierzenie skuteczności treści oraz świadczenie innych usług dotyczących korzystania z witryny i internetu. Nasza strona korzysta z usługi "Google Analytics" świadczonej przez Google Ireland Ltd. [Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland]. Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane. Stosowana jest anonimizację polegająca na skracaniu adresów IP co uniemożliwia powiązanie adresu IP z użytkownikiem.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych. Ma Pani / Pan możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki.
c) Google DoubleClick. W celu wyświetlania dopasowanych i ważnych dla ciebie reklam na Stronie Internetowej może być wykorzystywana usługa DoubleClick, która wykorzystuje pliki cookies. Google DoubleClick zapewnia Google Ireland Ltd. [Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“)]. Dane zbierane są na podstawie numeru identyfikacyjnego (ID) przypisanego do Pani / Pana przeglądarki, który umożliwia sprawdzenie które reklamy zostały wyświetlone w twojej przeglądarce i z którymi reklamami zaszła interakcja. Może Pani / Pan zablokować obsługę plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Musi Pani / Pan jednak pamiętać, że może to ograniczyć Pani / Panu pełną funkcjonalność witryny. Może również Pani / Pan zrezygnować ze zbierania i klasyfikowania informacji opartych na zainteresowaniach, wyłączając je na stronie z ustawieniami plików cookie DoubleClick.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) Google Maps. Nasza Strona Internetowa może korzystać z map dostarczanych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Kiedy odwiedza Pani / Pan naszą Stronę Internetową, na której znajduje się mapa, będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Google, Google może powiązać Pani / Pana zachowanie podczas przeglądania naszej Strony Internetowej z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Google.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV Przepisy końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Nasi Partnerzy

Zapytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące obróbki CNC albo naszych pozostałych usług, zachęcamy do kontaktu z nami e-mail: biuro@novotec.com.pl