Zapisy

Jak zapisać się na kurs CNC?

Żeby zapisać się na jeden z naszych kursów, napisz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. albo zadzwoń tel. 790 21 13 37. Otrzymasz od nas formularz zapisu i dalsze instrukcje. Dokładne informacje na temat zapisów znajdziesz poniżej w "OGÓLNYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.".

 

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń tel. 790 21 13 37 albo napisz na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Chciałbyś porozmawiać z nami osobiście, zapoznać się z miejscem szkolenia albo zobaczyć nasze obrabiarki? Zadzwoń albo napisz i umów się na spotkanie z naszą koordynatorką Sylwią, która odpowie na wszelkie pytania dotyczące kursów CNC. Ze względu na to, że oprócz kursów prowadzimy bieżącą produkcję, prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań.

Szkolenia cnc Wrocław - koordynator - NovoTEC

Zapraszam serdecznie,
Sylwia Banasiak Grzybek
Koordynator szkoleń
tel. 790 21 13 37
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

***

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

I.ORGANIZATOR SZKOLENIA
Organizatorem szkolenia jest firma Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, REGON: 368977913, NIP: 8943121141, numer KRS: 0000708702

II. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest osoba zgłaszająca swój udział w szkoleniu w sposób opisanym w pkt.III

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1) W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz  zgłoszenia i przesłać skan drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w szkoleniu, wynikających z formularza zgłoszenia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

IV. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW
1) W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający  otrzyma za pośrednictwem e-maila, potwierdzenie wpisania  na listę szkolenia.
2) W terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania na listę szkolenia Zamawiający wpłaci zaliczkę w kwocie 200zł brutto przelewem na konto Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (nr konta: 25 1020 5226 0000 6202 0592 1186)
3) Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa Zamawiającego w szkoleniu pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego wpłaty zaliczki, o której mowa w ppkt 2.
4) W przypadku braku wpłaty zaliczki, o której mowa w ppkt 2 Zamawiający zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia.
5) Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń.

V. PROGRAM, CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1) Aktualny program, czas trwania i cennik szkoleń pt: Operator CNC oraz Operator- Programista CNC podany jest na stronie www.novotec.com.pl
2) Program, czas trwania i cennik Indywidualnego szkolenia CNC ustalany jest  indywidualnie.
3) W terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania na listę szkolenia Zamawiający wpłaci zaliczkę w kwocie 200zł brutto przelewem na konto Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (nr konta: 25 1020 5226 0000 6202 0592 1186)
4) Płatność pozostałej kwoty  nastąpi w formie gotówkowej pierwszego dnia szkolenia bądź w formie bezgotówkowej w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na konto Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (nr konta: 25 1020 5226 0000 6202 0592 1186).

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA I NIEOBECNOŚCI
1) Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia w formie mailowej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
3) W każdym czasie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia. Zmianę uczestnika należy przekazać drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4) Nowy uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w sposób opisany w pkt: „III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA” oraz dokonania płatności zgodnie z pkt IV ppkt 2.
5) W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze szkolenia w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca Zamawiającemu wpłaconej kwoty za kurs ani żadnej jej części.
6) W przypadku nieobecności Zamawiającego w jakimś dniu lub dniach kursu nie ma możliwości odrobienia tych nieobecności z inną grupą ani zwrotu kosztów kursu za te dni.

VII.ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia.
2) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na nowy termin szkolenia, Zamawiającemu zostanie zwrócona wpłacona dotychczas kwota.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Organizator oświadcza, że materiały udostępniane podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922) Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Novotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w celu realizacji szkolenia.


Wrocław, 27.12.2018r.

 ***

 

Organizujemy następujące kursy na obrabiarki CNC:

- Kurs Operator - programista CNC

- Kurs Operator CNC

- Indywidualny Kurs CNC

 Nasza siedziba: ul. Muchoborska 18 / Wrocław / woj. dolnośląskie

Social media

 

facebook  twitter  youtube